Raadscommissies

De gemeente Goirle kent drie raadscommissies, namelijk:

  • Commissie Welzijn;
  • Commissie Ruimte; en
  • Commissie Algemene Zaken.

Tijdens deze commissievergaderingen overleggen vertegenwoordigers van politieke partijen over het beleid en voorstellen van het college. Klik hier voor meer informatie over de raadscommissies. De agenda's van de raadscommissies zijn te raadplegen via de website van de gemeente Goirle.