Johan Swaans

Mijn naam is Johan Swaans, ik ben geboren in Baarle-Nassau. Ik heb twee zonen en vier leuke kleinkinderen. Ik ben buiten-universitair opgeleid tot accountant en zit al meer dan 45 jaar in het vak. In 1988 heb ik mij als zelfstandig accountant gevestigd in Tilburg. Naast mijn werkzaamheden als accountant vervul ik een aantal bestuursfuncties bij verschillende stichtingen in de gemeente Goirle.

Sinds 2010 zit ik voor de VVD in de gemeenteraad. Het raadslidmaatschap vervul ik, als fractievoorzitter, met veel plezier en inzet. Ik hecht veel waarde aan de liberale beginselen van de VVD en sta voor een solide financieel beleid waarbij de lasten voor de inwoners van de gemeente Goirle zo min mogelijk stijgen. Als de kiezers en het bestuur van de lokale VVD dit willen zou ik mijn politieke ‘loopbaan’ graag willen afsluiten met het wethouderschap. 

4e locoburgemeester

Portefeuille:

  • Financiën
  • Economische zaken
  • Midden- en Kleinbedrijf
  • Openbare ruimte (realisatie en beheer)
  • Bedrijventerreinen
  • Recreatie en Toerisme
  • Evenementen
  • Kunst, monumenten, erfgoed en archeologie
  • Cultuur (inclusief bibliotheek, Factorium en Jan van Besouw)