Even Voorstellen...

Graag wil ik me voorstellen: mijn naam is Anne Glerum, ik ben zestien jaar oud en wil de gemeenteraad in voor de VVD. Ik heb gekozen voor de VVD omdat ik de vrijheid van het individu heel belangrijk vind. Ik ben liberaal, met een groen randje.

Mijn motivatie om de politiek in te gaan

Vaak word ik verbaasd aangekeken als ik vertel tegen mensen dat ik de gemeenteraad in wil, omdat nu eenmaal wordt gedacht dat politiek alleen iets is voor ouderen. Maar juist voor mijn generatie, de jongeren, is politiek zo belangrijk. Van klasgenootjes en vrienden hoor ik veel meningen over allerlei onderwerpen in onze maatschappij.

Allemaal zouden we graag, ieder op zijn eigen manier, verandering zien. Dat is dan ook precies mijn motivatie om de politiek in te gaan: een verandering bewerkstelligen.

Onder andere zou ik me graag in willen gaan zetten om pestgedrag onder jongeren tegen te gaan en school voor iedereen een veilige plek te maken. Ook wil ik me in gaan zetten voor een milieuvriendelijke leefomgeving. En waar beter te beginnen dan in het dorp waar ik al mijn hele leven woon?

Dat ik zelf jong ben, betekent niet dat ik de belangen van mijn generatie voorop stel. Juist belangrijk vind ik dat de belangen van iedereen, zowel de ouderen, middelbaren als jongeren, in onze gemeente behartigd worden. Door mijn leeftijd ben ik in staat om dingen in een ander licht te zien.

Ook vind ik het belangrijk om voor andere jongeren een voorbeeld te stellen en te laten zien dat de politiek dus niet alleen voor oudere mensen is. In Tilburg zijn veel jongeren actief in de politiek. Ik zou het geweldig vinden als er in Goirle ook meer jonge mensen actief worden, hier wil ik me dan ook onder andere voor in gaan zetten als ik verkozen word om toe te treden tot de gemeenteraad. Uiteraard zal ik, als ik verkozen word, nog moeten wachten met toetreden tot ik 18 ben. Maar tot die tijd zal ik volop ondersteuning bieden aan de andere raadsleden van de VVD.