Verder naar de Top!

De titel van het verkiezingsprogramma 2014-2018 luidde: VERDER OP DE INGESLAGEN WEG. Deze weg stuwde Goirle verder omhoog op de ranglijst van beste gemeenten: welke gemeenten bieden de beste mix van wonen, werken, winkelen, onderwijs, zorg, veiligheid, cultuur, rust en ruimte. Volgens Elsevier Weekblad, in samenwerking met Bureau Louter (29 juli 2017), staat Goirle op plaats 45 van de nu nog 388 gemeenten. De VVD wil graag nog verder naar de top, ziedaar de titel van dit verkiezingsprogramma.

De VVD maakt in dit verkiezingsprogramma duidelijk waar zij voor staat en wat zij in de komende periode van 2018 tot en met 2022 wil bereiken. Wij willen met dit programma de inwoners in onze gemeente meer bij de lokale politiek betrekken. Het maken van zorgvuldige keuzes vraagt veel overleg, waarbij de VVD de Goirlenaren en Rielenaren wil betrekken.

Politici en bestuurders moeten bij veel vraagstukken een afweging maken tussen enerzijds het algemene belang van (groepen) inwoners en anderzijds het individuele belang van één of een aantal inwoners. Zij dienen daarbij het hoe en het waarom van een besluit uit te leggen.

De VVD Goirle en Riel is een plaatselijke politieke partij, met een eigen programma, die onderdeel uitmaakt van een landelijke politieke partij. Een partij die de problemen en uitdagingen in Goirle en Riel vanuit de liberale beginselen wil oplossen. Doordat deze beginselen duidelijk zijn vastgesteld, stelt de VVD zich hierdoor betrouwbaar en toetsbaar op: een Volkspartij voor alle Goirlenaren en Rielenaren.

De VVD is een partij die zijn bestuursverantwoordelijkheid niet uit de weg zal gaan. Wij staan voor een concreet bestuursprogramma met haalbare en afrekenbare doelstellingen. Een realistisch, betrouwbaar en voorzichtig financieel beleid blijft belangrijk, ook om toekomstige doelstellingen van Goirle en Riel veilig te stellen. VVD-wethouders en –raadsleden zijn herkenbaar, aanspreekbaar en betrouwbaar. Wij werken in openbaarheid, zodat u kunt volgen wat wij doen.

Wij realiseren ons dat de hedendaagse democratie andere en nieuwe eisen stelt. Inwoners zijn meer betrokken en willen meer betrokken worden. We moeten onze werkwijzen bijstellen: inwoners moeten kunnen waarnemen wat er speelt en hoe raadsfracties hiermee omgaan. Openheid en transparantie zijn belangrijk. Tegelijkertijd moeten we efficiënt blijven werken. Samen willen we de kar trekken.

Met dit verkiezingsprogramma wil de VVD uw vertrouwen behouden/verkrijgen. Goirle en Riel zijn kernen met eigentijdse opvattingen en beleid. Goirle en Riel, een gemeente die groeit en zich verder ontwikkelt tot een modern dorp waar het prima en veilig leven is. Met een positief gevoel en daadkrachtige inzet willen wij met dit verkiezingsprogramma door onder de titel:

VERDER NAAR DE TOP!